Istanbul Magazine Interview: "They have to form a psychological bond with the house they're going to live in"

1 June 2019

Satış ofisleri, yatırımcı firmanın vizyonunu ve projenin konseptini yansıtarak, müşterinin karar sürecinde etkili oluyor. Aynı zamanda çoğu satış ofisi, örnek daireleri de içinde barındırarak müşterilere proje hakkında daha fazla ve gerçek fikir veriyor. Sadece sözlü ve reklamla anlatım yerine mekanı göstererek, yaşatarak satış ve pazarlama sürecine katkı sağlıyor. Satış ofisleri, hem projenin kalitesi, hem ne tür bir yaşam vadettiği, hem de tarzı hakkında çok önemli ipuçları veriyor. İyi tasarlanmış bir satış ofisinde satış yapacak olan ekip, eli daha güçlü bir şekilde satış yapabiliyor. Bugün toplumların genel satın alma kararlarına baktığımızda, bu kararlarında ihtiyacın tek başına yeterli olmadığını görüyoruz. Özellikle konu ev almak ise, müşterilerin yaşayacakları ev ile psikolojik bir bağ kurmaları, o mekana “evim” diyebilmeleri çok önemli bir kriter oluyor. Bu sebeple fonksiyonu, ambiyansı, vadettiği yaşam tarzı, samimiyeti ve ciddiyeti ile satış ofisleri henüz bitmemiş projelerden ev alacak kişilerin bağ kurabilecekleri tek mekan olduğu için tasarımının müşteri üzerinde etkisi ciddi anlamda yüksek oluyor.
LINK